Affärsidé

”Vi skall vidareförädla närområdets skogsråvara till sågade och hyvlade trävaror. Vi skall bli en nischad kvalitetsproducent av kundanpassade snickeri- möbel och byggnadsvirke”

Hedlunds Timber AB

Tappuddsvägen, SE-790 70 FURUDAL

Tel: 0258-312 00

E-post: timber@hedlunds.se