Trävaruproduktion

Hedlunds är ett företag med djupa och starka rötter. För över 110 år sen startades verksamheten här i Furudal. 100 års-jubileum firade vi år 2003. Verksamheten är träförädling i olika former från såg till prefabricerade hus i vårt systerföretag. Vårt mål är att inför framtiden öka vår förädlingsgrad, målet att 50% av vår sågvolym skall förädlas i olika former. Detta skall vi uppnå genom att vara lyhörda på vad slutförbrukaren av trävaror önskar av sina råvaror.

Här finner du oss

Hedlunds ligger mitt i det bälte där förutsättningarna för att producera en fin råvara är de bästa. Här med råvaran inpå knutarna, lever och verkar vi.

Hedlunds Timber AB

Tappuddsvägen, SE-790 70 FURUDAL

Tel: 0258-312 00

E-post: timber@hedlunds.se