Hyvling

Hyvleriet består av en integrerad klyv-hyvel-kap linje. Av vår totalproduktion vidareförädlas idag ca 10% i hyvleriet.

Hedlunds Timber AB

Tappuddsvägen, SE-790 70 FURUDAL

Tel: 0258-312 00

E-post: timber@hedlunds.se