Råvara

Vi sågar idag i huvudsak furu. Fångstområdet har idag en radie på ca 70 km och medeltransporten är ca 45 km. Upptagningsområdet har en förskjutning mot norr nordost från Furudal. I detta område hittar vi det timmer som utgör grunden för vår verksamhet. Furan i Ovansiljanområdet är känt för sin höga kvalitet och besitter furans allra bästa egenskaper.

Hedlunds Timber AB

Tappuddsvägen, SE-790 70 FURUDAL

Tel: 0258-312 00

E-post: timber@hedlunds.se