Sågteknik

90% av sågvolymen sågas med vår profileringslinje, här sågas allt timmer upp till en toppdiameter av 26 cm.  Timmer över denna dimension sågas i en parallell ramsågslinje. Vår års produktion ligger idag på ca 100.000 kubikmeter sågad vara.

Hedlunds Timber AB

Tappuddsvägen, SE-790 70 FURUDAL

Tel: 0258-312 00

E-post: timber@hedlunds.se