Hedlunds

Så arbetar vi

Trävaruproduktion som tar fram produkter i världsklass

Råvara, sågteknik, torkning, justering, hyvling och utlastning. Här nedan guidar vi dig genom processen – hur timret i Furudal förädlas till flertalet virkesprodukter av högsta kvalitet. 

1. Råvara

Vår timmerråvara består till största del av furu som hämtas från vårt närområde, som är ett erkänt bra råvaruområde. För att minimera transporterna tar vi sedan några år tillbaka även in en liten andel gran.

2. Sågteknik

Idag har vi två såglinjer, en Hewsaw med mötande klingor där vi sågar klenare timmer och en ramsåg där vi sågar grövre timmer. Vi sågar idag dimensioner mellan 11-45cm.

3. Torkning

Vi torkar allt vårt virke enligt jordbruksverket föreskrifter för virkestorkning och innehar ISPM- och KD56-certifikat. En vandringstork för våra sidobrädor och 17 stycken kammartorkar i olika storlekar för centrumvirket står till vårt förfogande.

4. Justering

Vi har ett toppmodernt justerverk med högteknologisk kamerajustering för optimal bedömning av våra virkeskvaliteter. Möjlighet finns att exaktkapa längder enligt önskemål.

5. Hyvling

En hyvellinje med en Waco Dominant samt en dubbel bandklyv tillverkar idag många olika produkter. Främst reglar och paneler till vår egen husfabrik men också en hel del trall för den svenska och norska marknaden. 

6. Utlastning

All vår utlastning sker idag från Furudal på trailer och bilar. Vi jobbar ständigt med optimering av lastning för att minimera vår miljöpåverkan.

Se hela produktionen på film

Fortfarande nyfiken?